Pomagamy Ukrainie

Komunikaty organizacyjne

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 18 maja 2023 r., (czwartek), w godz. 9:30-13:30 dziekanat będzie nieczynny z powodu trwającego szkolenia. 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż począwszy od 12 kwietnia 2023 r. (środa) dziekanat EWSPA w każdą środę będzie nieczynny dla interesantów. 
Zapraszamy serdecznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00.
Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z zasadami wizyt interesantów w siedzibie Uczelni.
!! Pamiętajmy o tym, że noszenie maseczek obowiązuje na terenie całej Uczelni
!! Ręce dezynfekujemy przy wejściu oraz wyjściu z Uczelni
Dbajmy nawzajem o swoje zdrowie!

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Witamy na stronie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat kształcimy specjalistów prawa polskiego i międzynarodowego, przyszłych adwokatów, radców prawnych oraz ekspertów w dziedzinie administracji europejskiej. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi studenci wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.

Uczelnia oferuje wykształcenie, które odpowiada na potrzeby rynku i zaspokaja oczekiwania potencjalnych pracodawców, czego najbardziej wymiernym dowodem są statystyki obrazujące losy zawodowe jej  absolwentów publikowane rokrocznie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) – w 2016 r. absolwenci EWSPA osiągali najwyższe zarobki i najszybciej, po uzyskaniu dyplomu, podejmowali zatrudnienie w swoim zawodzie, a kolejnych latach Uczelnia nadal utrzymuje się w czołówce rankingu.

Program studiów na kierunku Prawo zakłada trójstopniowy system zdobywania wiedzy  umiejętności i kwalifikacji społecznych w ramach wykładów, ćwiczeń oraz zajęć tutorskich, podczas których studenci pod opieką prawników praktyków kształtują praktyczne umiejętności stosowania prawa rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w realnych rozprawach sądowych lub ich symulacjach w salach wykładowych.

Zajęcia tutorskie wspierają studentów w procesie przygotowania do wejścia na trudny rynek pracy, ale również stanowią formę dodatkowych konsultacji do tematyki wykładów przewidzianych programem studiów.

Zapraszamy na studia:

  1. jednolite magisterskie na kierunku Prawo oraz 
  2. I stopnia na kierunku Administracja Europejska 
  3. studia podyplomowe, a także 
  4. specjalistyczne kursy i szkolenia. 

Pod auspicjami  EWSPA funkcjonuje również Liceum dla Dorosłych w Szczecinie.

Oferta dydaktyczna EWSPA przewiduje realizację procesu kształcenia w formie tradycyjnej, jak również w formule distance learning, która umożliwia naukę z dowolnego miejsca na świecie dzięki metodom i technikom kształcenia na odległość.