KIERUNKI STUDIÓW:

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Prawo

 

Z przyjemnością informujemy o pozytywnej ocenie programowej na 6 lat dla kierunku Prawo – na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w uchwale nr 77/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

PKA oceniła m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami. Wszystkie wymagane do uzyskania oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione.

Poniżej znajdą Państwo pełne treści Uchwał Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Skip to content