KIERUNKI STUDIÓW:

Konferencja EWSPA „Nowelizacja prawa karnego dokonana na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2600 ze zm.) – czy potrzebna jest reforma reformy?” Foto i wideo relacja

W dniu 17 maja 2024 r. nasza Uczelnia miała zaszczyt gościć przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, świata nauki oraz praktyków prawa z okazji konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy Kierownika Katedry Prawa Karnego – prof. Marty Kolendowskiej-Matejczuk. Temat konferencji miał przynieść odpowiedź na pytanie: „Nowelizacja prawa karnego dokonana na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2600 ze zm.) – czy potrzebna jest reforma reformy?” i jak można było oczekiwać wywołał emocjonującą i merytoryczną debatę, w trakcie której uczestnicy próbowali przekonywać do swoich racji. Z jednej strony broniono reformy, wskazując na właściwy kierunek zmierzający do zaostrzenia sankcji karnych, z drugiej strony wskazywano na zbytnią kazuistykę, odebranie sądom swobody orzekania, co w konsekwencji wpływa na inflację prawa. Podczas konferencji, uczestnicy w przeważającej części wypowiedzieli pogląd o potrzebie zmian nowelizacji z 7 lipca 2022 r., w tym również podjęli rozważania o potrzebie napisania Kodeksu karnego od nowa.
Efektem naszej konferencji będzie publikacja pokonferencyjna.

Program wydarzenia

Skip to content