KIERUNKI STUDIÓW:

Kurs na mediatora

Drodzy Studenci i tegoroczni Absolwenci studiów prawniczych w EWSPA

Z przyjemnością informujemy, że nasza Uczelnia – jako jedna z trzech w Polsce – otrzymała zaproszenie do udziału w pilotażowym programie skierowanym do studentów prawa, którego inicjatorem jest Polskie Centrum Edukacji Prawnej. Głównym celem programu jest wyposażenie studentów w dodatkowe kwalifikacje z zakresu mediacji, czemu służyć będzie udział w 72 godzinnym kursie realizowanym w formule zajęć online w systemie weekendowym (terminy wykładów oraz warsztatów z całą pewnością nie będą kolidować z harmonogramem studiów). Udział w programie zakończy się uzyskaniem certyfikatu mediatora, co z pewnością zwiększy Państwa konkurencyjność na rynku pracy, stwarzając przy okazji dodatkowe perspektywy zawodowe!

Koszt udziału w kursie wynosi jedynie 420 zł i stanowi wyłącznie pokrycie kosztów związanych z materiałami dydaktycznymi, podręcznikami oraz egzaminem. Kurs jest dofinansowany na poziomie 80%! Dla porównania rynkowe ceny szkoleń w zakresie mediacji kształtują się na poziomie od 1.500 (kurs podstawowy) do 2.500 PLN!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym współorganizowanym przez EWSPA przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Zgłoszenia udziału należy kierować na adres mailowy: mediacje@ewspa.edu.pl do dnia 28 maja br. przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (skan).

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy


Skip to content