KIERUNKI STUDIÓW:

KONSENSUALNE SPOSOBY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA poświęconego problematyce związanej z konsensualnym kończeniem postępowań karnych (w szczególności instytucjom: skazania bez rozprawy oraz skróconej rozprawy.

Prelegent: adw. Marcin Puszyński

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji.
Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako zarządca nieruchomości oraz inspektor wojewódzki w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
W trakcie aplikacji adwokackiej oraz po uzyskaniu tytułu adwokata koncentrował zainteresowania zawodowe w obszarach materialnego prawa karnego i procedury karnej. Reprezentował swoich klientów zarówno jako obrońca, jak i oskarżyciel posiłkowy. Podczas współpracy z renomowanymi trójmiejskimi kancelariami adwokackimi zdobywał doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych poczynając od prostych spraw wykroczeniowych po skomplikowane sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej. Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z pozbawieniem wolności nieletnich i cudzoziemców.

Nieobce są mu zagadnienia związane z nieruchomościami, w tym funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych oraz sprawy administracyjne dotyczące cudzoziemców.

Skip to content