KIERUNKI STUDIÓW:

KOMUNIKAT WŁADZ EWSPA


KOMUNIKAT WŁADZ

EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE

w związku z doniesieniami prasowymi o tymczasowym zatrzymaniu Rektora

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, ze obowiązki Rektora EWSPA do czasu wyjaśnienia  sytuacji przejmuje prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Prorektor Uczelni ds. Nauki.

Zarzuty postawione Rektorowi dr hab. Waldemarowi Gontarskiemu NIE MAJĄ ŻADNEGO ZWIĄZKU Z UCZELNIĄ oraz pełnioną przez niego funkcją, a zaistniała sytuacja w żaden sposób nie zakłóca prawidłowego  funkcjonowania Uczelni.

W imieniu Władz EWSPA

P.O. Rektora EWSPA  – prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Skip to content