KIERUNKI STUDIÓW:

Aktualności

Komunikaty organizacyjne

ogloszenia

Targi edukacyjne

Szanowni Państwo,
w dniach 7,8 marca dział rekrutacji będzie nieczynny. Będzie możliwość spotkać się z nami w Poznaniu na Targach edukacyjnych w dniach 8-10 marca. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko!

ogloszenia

SESJE EGZAMINACYJNE ONLINE  

Weryfikacja efektów uczenia się w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. online.
Zarządzenie Rektora
 
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu. Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.

Zobacz więcej: Sesja egzaminacyjna 

ogloszenia

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

Proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Potwierdzają to cykliczne oceny programowe dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
 

PKA ocenia m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016

 

ogloszenia

LOSY ABSOLWENTÓW

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.
 
Tak wynika z informacji zawartych w Systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA, stworzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Ekspert kształcenia praktycznego

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Skip to content