KIERUNKI STUDIÓW:

Komunikaty

ogloszenia

Targi edukacyjne

Szanowni Państwo,
w dniach 7,8 marca dział rekrutacji będzie nieczynny. Będzie możliwość spotkać się z nami w Poznaniu na Targach edukacyjnych w dniach 8-10 marca. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko!

ogloszenia

SESJE EGZAMINACYJNE ONLINE  

Weryfikacja efektów uczenia się w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. online.
Zarządzenie Rektora
 
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu. Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.

Zobacz więcej: Sesja egzaminacyjna 

ogloszenia

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

Proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Potwierdzają to cykliczne oceny programowe dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
 

PKA ocenia m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016

 

ogloszenia

LOSY ABSOLWENTÓW

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.
 
Tak wynika z informacji zawartych w Systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA, stworzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

ogloszenia

ZASADY WIZYT INTERESANTÓW W SIEDZIBIE UCZELNI

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Uczelni 09.06 (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jak również od pracy działów administracyjnych Uczelni.

Tym samym pragniemy powiadomić, że na wszystkie wiadomości odpowiemy w poniedziałek 12.06.

Życzymy udanego i słonecznego weekendu!

ogloszenia

ORGANIZACJA PRACY DZIEKANATÓW

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Uczelni 09.06 (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jak również od pracy działów administracyjnych Uczelni.

Tym samym pragniemy powiadomić, że na wszystkie wiadomości odpowiemy w poniedziałek 12.06.

Życzymy udanego i słonecznego weekendu!

ogloszenia

ORGANIZACJA PRACY UCZELNI

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Uczelni 09.06 (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jak również od pracy działów administracyjnych Uczelni.

Tym samym pragniemy powiadomić, że na wszystkie wiadomości odpowiemy w poniedziałek 12.06.

Życzymy udanego i słonecznego weekendu!

ogloszenia

ORGANIZACJA PRACY UCZELNI

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Uczelni 09.06 (piątek), jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jak również od pracy działów administracyjnych Uczelni.

Tym samym pragniemy powiadomić, że na wszystkie wiadomości odpowiemy w poniedziałek 12.06.

Życzymy udanego i słonecznego weekendu!

Skip to content