KIERUNKI STUDIÓW:

Komunikaty

ogloszenia

Przerwa techniczna 05-16.08.2024

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 05.08.2024 r. do 16.08.2024 r. będzie przeprowadzona konserwacja platformy moodle. Oznacza to całkowity brak dostępu do platformy moodle. Za utrudnienia przepraszamy!

ogloszenia

SESJE EGZAMINACYJNE ONLINE  

Weryfikacja efektów uczenia się w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. online.
Zarządzenie Rektora
 
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu. Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.

Zobacz więcej: Sesja egzaminacyjna 

ogloszenia

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

Proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Potwierdzają to cykliczne oceny programowe dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
 

PKA ocenia m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016

 

ogloszenia

LOSY ABSOLWENTÓW

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.
 
Tak wynika z informacji zawartych w Systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA, stworzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Skip to content