KIERUNKI STUDIÓW:

Komunikaty organizacyjne

ogloszenia

Dział rekrutacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.04.2024r (czwartek), dział rekrutacji będzie nieczynny.

Na wszystkie telefony oraz wiadomości e-mail odpowiemy w piątek.

ogloszenia

Uczelnia nieczynna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 29.03 siedziba Uczelni będzie zamknięta.
Zapraszamy Państwa po 02.04

ogloszenia

SESJE EGZAMINACYJNE ONLINE  

Weryfikacja efektów uczenia się w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. online.
Zarządzenie Rektora
 
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu. Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.

Zobacz więcej: Sesja egzaminacyjna 

ogloszenia

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

Proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Potwierdzają to cykliczne oceny programowe dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
 

PKA ocenia m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016

 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Ekspert kształcenia praktycznego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to uczelnia kształcąca na kierunkach prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja europejska oferująca od ponad 25 lat swoim studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Jako jedna z nielicznych szkół wyższych oferujemy możliwość studiowania prawa nie tylko Warszawie, ale również w Londynie, gdzie zajęcia także odbywają się w języku polskim. Niezależnie od wybranego kierunku kształcenia program studiów w EWSPA, koncentruje się przede wszystkim na kształceniu praktycznym, dzięki czemu absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz osiąganiu w niej sukcesów. Uczelnia na co dzień realizuje ideę no waste lessons- co oznacza, że  program studiów nie przewiduje przedmiotów, które nie są ściśle związane z konkretnym kierunkiem. Tego typu podejście oraz doświadczona kadra naukowa gwarantuje, że nauka jest efektywna, a same studia stają się krokiem do realizacji własnych celów.

Skip to content