KIERUNKI STUDIÓW:

Komunikaty organizacyjne

ogloszenia

Przerwa techniczna 05-16.08.2024

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 05.08.2024 r. do 16.08.2024 r. będzie przeprowadzona konserwacja platformy moodle. Oznacza to całkowity brak dostępu do platformy moodle. Za utrudnienia przepraszamy!

ogloszenia

SESJE EGZAMINACYJNE ONLINE  

Weryfikacja efektów uczenia się w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. online.
Zarządzenie Rektora
 
Bez zmian pozostają prawo studentów do trzech terminów egzaminów oraz brak oceny 2.0 (niedostateczny) za I (pierwszy) termin egzaminu. Oba terminy zaliczenia ćwiczeń przypadać będą przed I (pierwszym) terminem egzaminu.

Zobacz więcej: Sesja egzaminacyjna 

ogloszenia

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

Proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Potwierdzają to cykliczne oceny programowe dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
 

PKA ocenia m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016

 

ogloszenia

LOSY ABSOLWENTÓW

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.
 
Tak wynika z informacji zawartych w Systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA, stworzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Ekspert kształcenia praktycznego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to uczelnia kształcąca na kierunkach prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja europejska oferująca od ponad 25 lat swoim studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Jako jedna z nielicznych szkół wyższych oferujemy możliwość studiowania prawa nie tylko Warszawie, ale również w Londynie, gdzie zajęcia także odbywają się w języku polskim. Niezależnie od wybranego kierunku kształcenia program studiów w EWSPA, koncentruje się przede wszystkim na kształceniu praktycznym, dzięki czemu absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz osiąganiu w niej sukcesów. Uczelnia na co dzień realizuje ideę no waste lessons- co oznacza, że  program studiów nie przewiduje przedmiotów, które nie są ściśle związane z konkretnym kierunkiem. Tego typu podejście oraz doświadczona kadra naukowa gwarantuje, że nauka jest efektywna, a same studia stają się krokiem do realizacji własnych celów.

Skip to content