KIERUNKI STUDIÓW:

Komunikaty organizacyjne

ogloszenia

Uczelnia nieczynna 16 sierpnia 2024r.

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Władz Uczelni w dniu 16 sierpnia 2024r. Uczelnia jest nieczynna.

ogloszenia

Praca dziekanatu w okresie wakacyjnym

ogloszenia

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  

Proces kształcenia realizowany w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji umożliwia studentom kierunku Prawo osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Potwierdzają to cykliczne oceny programowe dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).
 

PKA ocenia m.in. program studiów, przyjęte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami.

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2022

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ocena programowa – kierunek: prawo – 2016

 

ogloszenia

LOSY ABSOLWENTÓW

Absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.
 
Tak wynika z informacji zawartych w Systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA, stworzonego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Ekspert kształcenia praktycznego

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to uczelnia kształcąca na kierunkach prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja europejska oferująca od ponad 25 lat swoim studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które są cenione na rynku pracy. Jako jedna z nielicznych szkół wyższych oferujemy możliwość studiowania prawa nie tylko Warszawie, ale również w Londynie, gdzie zajęcia także odbywają się w języku polskim. Niezależnie od wybranego kierunku kształcenia program studiów w EWSPA, koncentruje się przede wszystkim na kształceniu praktycznym, dzięki czemu absolwenci naszej uczelni są doskonale przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz osiąganiu w niej sukcesów. Uczelnia na co dzień realizuje ideę no waste lessons- co oznacza, że  program studiów nie przewiduje przedmiotów, które nie są ściśle związane z konkretnym kierunkiem. Tego typu podejście oraz doświadczona kadra naukowa gwarantuje, że nauka jest efektywna, a same studia stają się krokiem do realizacji własnych celów.

Skip to content