KIERUNKI STUDIÓW:

Pełnomocnik Rektora
ds. Osób z niepełnosprawnościami

Piotr Lipiński

kontakt:
piotr.lipinski@ewspa.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek 10:00 – 12:00

Dyżur
Budynek główny IV pietro pok 10A

Pomoc pełnomocnika

Co zgłaszać do pełnomocnika

Student z niepełnosprawnościami może liczyć na pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z niepełnosprawnościami miedzy innymi:

 • W uzyskanie informacji, porad i pośrednictwa pełnomocnika w kontaktach z władzami uczelni oraz wykładowcami.
 • W otrzymaniu wsparcia asystenta osób z niepełnosprawnościami.
 • W zorganizowaniu egzaminów w formie alternatywnej, tj. dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Udostępnianie sprzętu biurowego (komputer, drukarka).
 • Korzystanie z pomieszczenia dydaktycznego z dostępem do Internetu oraz ze sprzętem audiowizualnym.
 • Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni.
 • Pomoc w dostosowaniu zajęć dydaktycznych po absencji związanej ze stanem zdrowia studenta.
 • W uzyskanie porady psychologicznej.

Główne zadania pełnomocnika

Zadania pełnomocnika

 • Udzielania porad, pomocy nauczycielom akademickim w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • Wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji toku studiów;
 • Przygotowywania kadry akademickiej do pracy ze studentami z niepełnosprawnościami poprzez organizację szkoleń „Nauczyciele akademiccy wobec studentów z niepełnosprawnościami”;
 • Planowania działalności szkoleniowej w zakresie tematyki związanej ze studentami z niepełnosprawnościami;
 • Określania potrzeb związanych z procesem studiowania osób z niepełnosprawnościami;
 • Podejmowania działań zmierzających do likwidacji barier psychologicznych w procesie kształcenia i udziale w życiu społeczności akademickiej;
 • Sprawozdawczość z realizacji wsparcia studentów z niepełnosprawnościami;

Kontakt

Kontakt

Piotr Lipiński
piotr.lipinski@ewspa.edu.pl
Budynek główny IV piętro pok. 10A

zachęcam do kontaktu mailowego

Skip to content