KIERUNKI STUDIÓW:

Władze Uczelni

Rektor EWSPA

dr hab. Waldemar Gontarski, prof. EWSPA

Rektor Honorowy EWSPA

prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Prorektor ds. Nauki EWSPA

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Dziekan

mgr Jakub Spurek

Kanclerz EWSPA

mgr Katarzyna Zając

Opiekun praktyk studenckich

dr Magdalena Dziedzic

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju uczelni

mgr Daria Pajek

Skip to content