KIERUNKI STUDIÓW:

Władze Uczelni

Pełniący obowiązki Rektora, Prorektor EWSPA ds. Nauki

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Rektor Honorowy EWSPA

prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Dziekan

mgr Jakub Spurek

Kanclerz EWSPA

mgr Katarzyna Zając

Opiekun praktyk studenckich

dr Magdalena Dziedzic

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju uczelni

mgr Daria Pajek

Skip to content