KIERUNKI STUDIÓW:

Samorząd studencki

Obowiązujące Akty Prawne Samorządu Studentów

Szanowna Braci studencka!

W oparciu o art. 110 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.0.478 t. j.) – Samorząd EWSPA wybrany w drodze powszechnych wyborów naszej Uczelni, podejmuje swoją działalność w postaci Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego EWSPA:
Przewodnicząca – Anna Katarzyna Gębicka.

Organ uchwałodawczy:

– V-ce Przewodnicząca – Roksana Smolarek;

– Sekretarz – Przemysław Bocian;

– Protokolant – Ewa Lijewska;

– pozostali Członkowie URSS EWSPA: Sebastian Stelmach, Monika Kosakowska i Adrian Staniszewski.

Szanowna Koleżanko, Kolego! Samorząd to Wy, a wybrani przez Was przedstawiciele udzielą Wam pomocy, posłużą informacją i poradą, przedstawią Twoją opinie władzom Uczelni, a także będą Was wspierać w ramach pozyskania wszelkich instrumentów niezbędnych do należytego studiowania i życia studenckiego.

Możesz się do nas zwrócić poprzez maila: samorzad@ewspa.edu.pl
Podziel się opinią, problemem, ale także pomysłem, który chcesz wdrożyć w mury naszej Uczelni!

Czeszcie wiedzę i poszerzajcie horyzonty!
URSS EWSPA

Skip to content