KIERUNKI STUDIÓW:

Przyjęcia na wyższy semestr / przeniesienie

PRZENIESIENIE Z INNEJ

UCZELNI

JESTEŚ STUDENTEM INNEJ UCZELNI I CHCESZ DOKOŃCZYĆ STUDIA U NAS?

To bardzo proste!

Przygotuj:

1. Oryginał karty przebiegu studiów opatrzony pieczątką obecnej uczelni oraz podpisem osoby upoważnionej.

2. Wypełniony wniosek o przygotowanie propozycji, pobrany z linku poniżej.

Dokumenty złóż w Dziale Rekrutacji EWSPA lub prześlij czytelne skany na adres: rekrutacja@ewspa.edu.pl. Na ich podstawie Dziekan przygotuje dla Ciebie indywidualną propozycję przyjęcia na studia. Po jej zaakceptowaniu otrzymasz e-mail za wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zakończenia rekrutacji.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, ale w sposób najbardziej korzystny dla Ciebie. Wysokość semestru, na który możesz zostać przyjęty zależy od Twoich dotychczasowych osiągnięć (pod uwagę mogą być brane osiągnięcia zbieżne z kierunkiem studiów, na który aplikujesz). Przygotowanie propozycji nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 

 

 

 

 

Pobierz

UZNANIE DOTYCHCZASOWEGO
WYKSZTAŁCENIA

BYŁEŚ STUDENTEM INNEJ UCZELNI ALE Z JAKIŚ POWODÓW PRZERWAŁEŚ NAUKĘ LUB JESTEŚ JUŻ ABSOLWENTEM INNEGO KIERUNKU?

Oferujemy możliwość podjęcia studiów dla osób posiadających już wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, na podstawie przeniesienia dotychczasowych osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS, uzyskanych w wyniku kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Żeby poznać propozycje przyjęcia na studia przygotuj:

1. Kartę przebiegu studiów lub dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.
2. Wypełniony wniosek o przygotowanie propozycji, pobrany z linku poniżej.

Dokumenty złóż w Dziale Rekrutacji EWSPA lub prześlij czytelne skany na adres: rekrutacja@ewspa.edu.pl, na ich podstawie Dziekan przygotuje dla Ciebie indywidualną propozycję przyjęcia na studia. Po jej zaakceptowaniu otrzymasz e-mail za wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zakończenia rekrutacji.
Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, ale w sposób najbardziej korzystny dla Ciebie. Wysokość semestru, na który możesz zostać przyjęty zależy od Twoich dotychczasowych osiągnięć (pod uwagę mogą być brane osiągnięcia zbieżne z kierunkiem studiów, na który aplikujesz). Przygotowanie propozycji nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Pobierz

WZNOWIENIE
STUDIÓW

BYŁEŚ NASZYM STUDENTEM ALE Z JAKIŚ POWODÓW MUSIAŁEŚ PRZERWAĆ EDUKACJĘ?

Chcesz wznowić studia w EWSPA?

Nic prostszego. By ponownie zostać naszym studentem:

1. Przygotuj wypełnione podanie do Dziekana o wznowienie studiów, pobrane z linku poniżej.

2. Prześlij oryginał podania na adres uczelni ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa i  skontaktuj się z Dziekanatem. (Adresy kontaktowe poniżej)

Marta Baryga
e-mail: mbaryga@ewspa.edu.pl
tel: +48 669 906 905
Anna Musiał
e-mail: amusial@ewspa.edu.pl
tel: +48 724 607 605
Małgorzata Trojanowska
e-mail: mtrojanowska@ewspa.edu.pl
tel: +48 609 579 889

3. Następnie na wskazany w podaniu adres e-mail, otrzymasz propozycje wznowienia studiów przygotowaną przez Dziekana oraz szczegółowe informacje z działu dziekanatu.

 

 

 

 

 

Pobierz
Skip to content