KIERUNKI STUDIÓW:

Osiągnięcia naukowe studentów

Osiągnięcia Naukowe Studentów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykazem artykułów naukowych napisanych przez studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, którzy wykorzystując szanse, jakie stwarza nasza Uczelnia oraz dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają liczne sukcesy:

I. Artykuły naukowe studentów EWSPA opublikowane na łamach Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych w latach 2021–2023

Emilia Grzybicka, Narkomania w Polsce – studium przypadku,Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych nr 1-2/2023/65-66, ss. 168-207
Vadim Lashchinin, Fake news jako element wojny hybrydowej, Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych nr 1/2021/56, ss.
Monika Laaroussi, Prawo do życia a kara śmierci, Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych nr 1/2021/56, ss. 71–76
Julita Stefan, Bezskuteczność klauzul w umowach kredytowych indeksowanych / denominowanych do waluty CHF na podstawie art. 3851 k.c.; Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych nr 4/2021/59, ss. 47–63
Monika Laaroussi, Społeczeństwa wobec pandemii covid-19, Europejski Przegląd Prawa I Stosunków Międzynarodowych nr 4/2021/59, ss. 89–96;

II. Artykuły naukowe studentów EWSPA opublikowane na łamach innych czasopism w latach 2021–2022

Łukasz Mikosz, Ochrona praw konsumentów imprez turystycznych — zagrożenia i problemy, Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej nr 21, rok 2021, ss. 11

Skip to content