KIERUNKI STUDIÓW:

Koła naukowe i organizacje studenckie

Koło Naukowe Prawa Prywatnego EWSPA

Prezes: Agnieszka Matras
email agnieszka.matras@ewspa.edu.pl

Opiekun naukowy:

dr hab. Barbara Bajor

email bbajor@ewspa.edu.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału w naszych działaniach i śledzenia aktywności na funpage na FB:

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego EWSPA

Prezes Koła: Julia Daszkiewicz
email julia.daszkiewicz@ewspa.edu.pl

Pierwszy wiceprezes: Patrycja Kotulak
email patrycja.kotulak@ewspa.edu.pl

Drugi wiceprezes: Mikołaj Załęski
email mikolaj.zaleski@ewspa.edu.pl

Sekretarz: Wiktoria Soszka
email wiktoria.soszka@ewspa.edu.pl

Opiekunowie naukowi:

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

dr Urszula Staśkiewicz

email ustaskiewicz@ewspa.edu.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału
w naszych działaniach i śledzenia aktywności na funpage na FB:

Koło Naukowe Prawa Karnego EWSPA

Wznowienie działalności Koła Naukowego Prawa Karnego EWSPA nastąpi od października 2024 roku.

Opiekun naukowy:

dr hab. Marta Kolendowska – Matejczuk, prof. EWSPA

email mkolendowska-matejczuk@ewspa.edu.pl

dr Karolina Szwarc

email kszwarc@ewspa.edu.pl

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w naszych działaniach i śledzenia aktywności na funpage na FB:

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii EWSPA

Prezes: Paweł Żulewski
email pawel.zulewski@ewspa.edu.pl

Sekretarz: Piotr Chałupka
email piotr.chalupka@ewspa.edu.pl

Koło Naukowe Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego EWSPA

Prezes: Izabela Borowiec-Gałązka
email 5699@ewspa.edu.pl

Wiceprezes: Natalia Lasek
email 8956@ewspa.edu.pl

Opiekun naukowy:

mgr Jan Hambura

email jhambura@ewspa.edu.pl

Opiekun pomocniczy:

mgr Daria Nowaczyk

email dnowaczyk@ewspa.edu.pl

Skip to content