Zarządzenie Nr 01/03/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Uchwala Nr 02/04/2020 Senatu Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Zarządzenie Nr 02/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 03/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie Nr 04/05.2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: określenia zasad przystąpienia do egzaminu w siedzibie Uczelni w przypadku, gdy jakość polaczenia nie pozwala na swobodne uczestniczenie w egzaminie dyplomowym w formie zdalnej

Zarządzenie Nr 05/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Karty praktyk studenckich oraz Karty weryfikacji efektów uczenia

Zarządzenie Nr 06/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej

Zarządzenie Nr 07/05/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o odbycie praktyki studenckiej

Zarządzenie Nr 01/06/2020 Rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia zasad wizyt interesantów w siedzibie Uczelni w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2