Dyplomy ukończenia studiów wyższych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Opis dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich:

  • data wprowadzenia wzorów dyplomów do obrotu prawnego: 01.10.2019 r.
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomów wg podanych wzorów: 01.10.2019 r.
  • okres ważności dyplomów: bezterminowy
  • data zakończenia wydawania dyplomów wg podanych wzorów: nie dotyczy

Dyplomy ukończenia studiów wyższych wydawane przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie od roku akademickiego 2019/2020 spełniają wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem wynikające z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (tj.: Dz.U. 2021 poz. 1660) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U. 2019 poz. 1281):

  1. informacja o elementach zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczonych do weryfikacji autentyczności dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (załącznik nr 4 do Uchwały nr 03/04/2022 Senatu EWSPA z dnia 30 kwietnia 2022 r.)
  2. wzorce dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez  Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały nr 03/04/2022 Senatu EWSPA z dnia 30 kwietnia 2022 r.):