W ramach spotkań naukowych organizowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na webinarium.
👩‍🎓 Spotkanie poświęcone będzie tematyce obowiązkowych praktyk studenckich, w tym możliwych form ich zaliczenia.
Dodatkowo, przedstawione zostaną możliwe ścieżki kariery, jakie otwierają się dla absolwenta studiów prawniczych. Całość dopełniać będzie omówienie kierunków prawa, które w przyszłości mogą okazać się najbardziej rozwojowe.
Wśród spotkań naukowych szczególna uwaga poświęcona jest wydarzeniom mającym na celu zapoznanie studentów ze specyfiką i potrzebami środowiska prawniczego stanowiącego tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze dla osób zdobywających wykształcenie prawnicze.
W 2021 r. odbyły się już spotkania dotyczące Ścieżek kariery zawodowej (adw. A. Ważny), rynku pracy po studiach prawniczych (adw. P. Kusak, adw. P. Sak), czy egzaminom wstępnym na aplikacje prawnicze (Dziekan, mgr J. Spurek)
👩‍🏫 Prowadzący: dr Magdalena Dziedzic
📅 Data: 24 listopada 2021
⏱ Godzina: 19:00
Osoby zainteresowane zapraszamy do zalogowania się na spotkanie za pośrednictwem poniższego linku: