W dniu 2 grudnia 2021 roku o godz. 19.00 odbędzie się wykład pt. „Warsztat badacza – metodyka prowadzenia badań w naukach prawnych”, który wygłosi dr Iwona Rzucidło z Katedry Prawa Prywatnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Tematyka wykładu obejmować będzie status prawoznawstwa jako nauki i jego wyzwania metodologiczne, klasyczne i nowatorskie metody prawnicze, organizację podstawowego warsztatu badawczego prawnika, metody wykładni prawa jako klasycznej metody prawniczej. Wykład będzie miał charakter teoretyczny z elementami praktyki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Link do platformy moodle: