Uwaga!!! Elektroniczne legitymacje studenckie

Uwaga!!! Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w zimowym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzania ich ważności, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.03.2020. Dz.U. z 2020 r. poz.420.