UWAGA!!! 30.09.2019 funkcjonowanie zawiesza Europejskiego Policealnego Studium EWSPA.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 września 2019 r. zawieszamy funkcjonowanie Europejskiego Policealnego Studium EWSPA w Warszawie.

Jednocześnie zapewniamy, iż wszyscy słuchacze będą mieli możliwość ukończenia procesu kształcenia. Dziękujemy wszystkim Pracownikom Studium za zaangażowanie i wieloletnią owocną współpracę oraz wszystkich Słuchaczom za okazane zaufanie i udział we wspólnym tworzeniu wyjątkowej atmosfery Studium.

Władze Uczelni