TARCZA 4.0- JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Kolejne zmiany wzbudzają niepokój i niezrozumienie, nie tylko u przedsiębiorców, ale także u.. księgowych i prawników. Czy zawiłość Tarczy ma swoją celowość, by zniechęcić przedsiębiorców jeszcze bardziej w staraniach o pomoc i dofinansowanie?

 

 

Tarcza 4.0  wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, odpraw i zaległych urlopów. Rozszerzone zostanie również prawo do pozyskania dofinansowania pensji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął w ubiegłą środę. Ponadto pracodawcy zyskają możliwość obcięcia pensji pracowników nawet na najbliższy rok.

Ów ustawa da również przedsiębiorcom, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, możliwość wprowadzenia tzw. przestoju ekonomicznego i obniżenia pensji pracowników o połowę lub obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 proc. – nawet przez 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii.

Kluczowa zmiana?

Jedną z najważniejszych zmian, jakie możemy znaleźć w projekcie nowej wersji tarczy antykryzysowej, jest zmiana zasad przyznawania postojowego. Cóż to oznacza? Do chwili obecnej na postojowe nie mogły liczyć osoby samozatrudnione, które dodatkowo były na etacie czy zleceniu. Przy tym projekcie tarczy antykryzysowej ma to ulec zmianie, a przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Tę zmianę odczuje ponad 45 tys. Samozatrudnionych.  Przepisy objęły wielu mikroprzedsiębiorców działających w usługach, handlu czy branży finansowej, gdzie jest to normalnym zjawiskiem. Po zmianach nie będzie miało znaczenia, czy mikroprzedsiębiorca ma 0,1 proc. czy cały etat. Do wypłaty 2080 zł postojowego będzie się liczył wyłącznie spadek obrotów z działalności w miesiącu poprzedzającym (o 15 proc.) lub zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Istotną kwestią jest także fakt, iż przedsiębiorcy, którzy zyskali prawo do postojowego, mogą starać się o przyznanie tego świadczenia trzykrotnie, także wstecz. Wnioski o postojowe można złożyć w ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Po zmianach wnioski o postojowe będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Co z osobami, które utraciły dochody w czasie pandemii?

Nowelizacja tarczy ma znacznie  uprościć postępowanie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców. Ma ono trwać jedynie 4 miesiące, a o jego rozpoczęciu decyduje właściciel firmy.

Nowe dofinansowania

Pomoc ma trafić także do pracodawców, którzy będą mogli wystąpić o 2,5 tys. złotych dotacji na jednego pracownika, bez konieczności obejmowania go przestojem, czy obniżania pensji. Jednakże zmiana zakłada również iż pracodawca będzie miał prawo skrócić czas pracy pracowników oraz obniżyć jego pensję nawet na okres 12 miesięcy.

Kolejnym udogodnieniem jest fakt, że przedsiębiorcy będą  mogli skorzystać z ulg podatkowych, np. złagodzenia warunków ulgi na złe długi w PIT/CIT. Z takiej ulgi będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które straciło w czasie pandemii i zalega z płatnościami.

Warunki przyznania świadczeń będą takie same jak przy wprowadzeniu przestoju lub skróceniu czasu pracy, czyli spadek obrotów o 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypadających po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z obrotami z analogicznego okresu poprzedniego roku, albo spadek obrotów o nie mniej niż o 25 proc. z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do poprzedniego miesiąca.

Przedsiębiorcy, u których wystąpił wzrost kosztów zatrudnienia, będą mogli natomiast, w porozumieniu z załogą, wprowadzić przestój ekonomiczny z obniżeniem pensji pracowników o połowę lub obniżyć im wymiar czasu pracy o 20 proc. nawet przez 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii. Aby wystąpił istotny wzrost obciążenia, iloraz funduszu wynagrodzeń i przychodów przedsiębiorstwa będzie musiał wzrosnąć nie mniej niż o 5 proc. w porównaniu z takim wskaźnikiem z miesiąca bazowego.

 

Chęć pomocy oraz wsparcie biznesu, nowelizacje aktualnych możliwości wciąż są udoskonalane przez rząd. Pozostaje mieć nadzieję, iż nowe przepisy będą bardziej zrozumiałe dla obywateli, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już niebawem wejdzie w życie, a my tym samym przygotowaliśmy dla przedsiębiorców drugi webinar, który poprowadzi radca prawny pan Paweł Piotrkowicz. Już 30 maja o godzinie 11:00, wraz z Państwem rozwiąże wszelkie problemy i rozwieje wątpliwości dotyczące Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa

 

 

 

 

 

 

Żródła:

money.pl/gospodarka/tarcza-40-rzad-bedzie-mogl-zwalniac-w-podleglych-mu-instytucjach-6515272009234561a.html

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/tarcza-40-obciecie-pensji-pracownikow-nawet-na-rok/szjgwdy

https://www.rp.pl/Firma/305249958-Tarcza-40-45-tys-mikroprzedsiebiorcow-z-etatem-dostanie-postojowe.html