EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ

Najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce.
Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa

współorganizator kursów i szkoleń
ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa

ZAPEWNIAMY:

wybitnych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
prestiżowy certyfikat udziału wystawiony przez ECKPiS EWSPA oraz ZPP o/W-wa
dodatkowe zaświadczenia na życzenie

JESTEŚMY PRAWNIKAMI I SZKOLIMY PRAWNIKÓW. POSTAW NA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NASZYCH TUTORÓW

KURS KRASOMÓWCZY DLA PRAWNIKÓW

  • Zapytaj o możliwość uzyskania dofinansowania do kursu lub szkolenia nawet do 80 % w wybranych województwach.

ZAŁOŻENIA:

Wyjątkowa możliwość doszlifowania swoich umiejętności oratorskich oraz poznania sposobów na pokonanie stresu związanego z przemawianiem przed Sądem. Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak do rozpraw przygotowują się najlepsi z najlepszych. Jak wygłaszać przemówienie na rozprawie karnej a jak cywilnej.


DLA KOGO:

Studenci, absolwenci, aplikanci, adwokaci, radcy prawni oraz wszystkie zainteresowane osoby…


PROWADZĄCY KURS:

Zajęcia prowadzą znani dziennikarze telewizyjni oraz prezenterzy. Część warsztatową związaną z wystąpieniami przez Sądem czołowi adwokaci polskiej palestry.


PROGRAM KURSU:

MODUŁ (2 dni/ 16 h )

RETORYKA JAKO TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA NAUKA SPRAWNEGO MÓWIENIA

Sztuka wymowy sądowej

Emisja głosu

Sztuka wymowy czy też sztuka sprawnego i pięknego wysławiania się. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: dobór właściwych słów, konstrukcja zdań, posługiwanie się figurami retorycznymi. Reguły ich stosowania w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wypowiedzi. Pojęcie tekstu i dyskursu (spójność tekstu, typologia tekstów , techniki i style mówienia). Ćwiczenia na pracy z głosem. Uwolnij swój głos a uwolnisz siebie. Ćwiczenia głosowe, nagrania próbne na magnetofon, prezentacje wzorcowych wykonań interpretacyjnych wybitnych aktorów, recytacje w wykonaniu prowadzącego zajęcia, ilustrujące omawiane zagadnienie. Eliminacja parajęzyka typu yyy, eee a także budowanie pewności w przemawianiu.

MODUŁ (2 dni/16 h)

1. ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI

Dowiesz się jakie są Twoje cele w zarządzaniu stresem i emocjami – wymiarowanie celów, ćwiczenie coachingowe. Cztery etapy psychologicznej reakcji na zmianę – gdzie jesteś i gdzie chcesz być po treningu – oglądanie fragmentu filmu i dyskusja moderowana plus ćwiczenie coachingowe. Rodzaje stresu i jego objawy na poziomie ciała, emocji, myśli i przekonań. Relaksacja z czekoladką – budowanie kontaktu z własnym ciałem. Świadomość odczuwanych uczuć i emocji w ciele – ćwiczenie ” Nazywanie Uczuć”. Rozpoznawanie swoich potrzeb – 3 aspekty ego. Jak wyjść z pudełka – czyli jak zmienić swoje reakcje na stres. Relaksacja – rozpuszczanie nieprzyjemnych emocji. Rozpoznawanie swoich potrzeb – asertywność

2. PERSWAZJA, ARGUMENTACJA I WYWIERANIE WPŁYWU

Zrozumienie w jaki sposób wykorzystywać wiedzę z zakresu komunikacji, psychologii, coachingu i sprzedaży, aby efektywnie wywierać wpływ na ludzi.
Nabycie umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie, połączonych z wybranymi narzędziami z zakresu psychologii społecznej.
Zdobycie umiejętności wnikliwej obserwacji, efektywnego słuchania oraz sprawnego posługiwania się mocnymi narzędziami w celu dotarcia do świadomości rozmówcy.
Poznanie źródeł pewności siebie i stanowczość. Nabycie wiedzy na temat kompetencji wspierających perswazję, które w przypadku znanych liderów były jednym z czynników warunkujących sukces.
Zdobycie wiedzy na temat technik przykuwania uwagi, pobudzania ciekawości czy wzmacniania koncentracji rozmówcy.
Nabycie umiejętności wykorzystywania technik perswazji takich jak reaktancja, niedostępność, wzajemność, izolacja, konsekwencja i inne.

MODUŁ (2 dni/ 16 h)

SZTUKA ARGUMENTACJI

m.in. struktura argumentacji, logika i argumentacja prawna, przesłanki skuteczności argumentacji. Przekonanie odbiorcy o prawdziwości tezy będącej przedmiotem argumentacji.

MODUŁ (2 dni/ 16 h )

1. SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

uczestnicy przećwiczą techniki skutecznego przekazywania informacji trudnych i niepopularnych będą potrafili zapobiegać trudnym sytuacjom podczas rozmów, uświadomią sobie role profilaktyki zamiast „gaszenie pożarów”, przećwiczą techniki sekwencyjnego zadawania pytań, by rozmówca sam potwierdził, to czego potrzebuje.

Ponadto szkolenie obejmuje m.in.

budowanie wiarygodności m.in. elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej, spójność komunikatów. Znaczenie gestów, praca głosem, parajęzyk

podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji m.in. siła słowa, język faktów a język emocji. Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacji. Słuchanie aktywne. Zwroty zabezpieczające relacje Rozwijanie indywidualnych kompetencji komunikacyjnych – znaczenie inteligencji emocjonalnej.

2. PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA

Ekspresja mimiczna i pantomimiczna jako wskaźniki kłamstwa kodowanie ruchów twarzy i odczytywanie tzw. przecieków. Mikroekspresje mimiczne, symboliczne zachowania niewerbalne

3. WARSZTAT Z KAMERĄ BUDUJĄCY PEWNOŚĆ SIEBIE

Indywidualne wystąpienia uczestników szkolenia. Modulacja głosem, wykorzystywanie pauz. Kontakt wzrokowy. Postawa ciała i gestykulacja. Dynamika na siedząco i stojąco. Komunikacja dwustronna. Pewność wypowiedzi. Indywidualny feedback/informacja zwrotna od trenera i analiza nagrania
W części warsztatowej kursu, wystąpienia uczestników będą oparte o kazusy ze spraw administracyjnych, cywilnych i karnych.

Warunkiem ukończenia kursu jest wystąpienie 15 minutowe w wybranej przez uczestnika sprawie.

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem wydanym przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie.

Patronat merytoryczny: Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa


CENA KURSU:

CENA KURSU:

2900 zł (zw. z VAT)


TERMIN:

4 ZJAZDY WEEKENDOWE (Sobota 8 h, Niedziela 8 h)

– Miejscowość: Warszawa

16-17.03.2019
23-24.03.2019
30-31.03.2019
6-7.04.2019


DOFINANSOWANIE:

A może potrzebujesz dofinansowania do kursu?

Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Masz możliwość skorzystania z dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych. Nie dotyczy osób wykonujących pracę (również na umowę zlecenie i o dzieło) oraz przedsiębiorców w województwie mazowieckim i pomorskim.

Dowiedz się więcej Dofinansowanietel: +48 505 374 881tel: +48 575 469 264

Europejskie Centrum KształceniaPodyplomowego i Szkoleń

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

Punkt konsultacyjno-rekrutacyjny:
ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

Konta dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Zapisz się na szkolenie/kurs

Imię i nazwisko:

Tytuł kursu, szkolenia:

Miejscowość:

Data kursu,szkolenia:

Nazwa placówki/instytucji/osoba prywatna:

Proszę o fakturę pro-forma:

Dane do faktury

Płatność za kurs (jednorazowa,2 raty,dofinansowanie)

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)