Obszerna wiedza, praktyczne umiejętności oraz wiele możliwości zawodowych – z tym wszystkim wiąże się ukończenie studiów prawniczych. Dlatego wielu, mimo dużej konkurencji marzy o karierze prawnika. Nic więc dziwnego w tym, że rokrocznie studia prawnicze są wśród najbardziej obleganych kierunków kształcenia wyższego. Dają one bardzo szerokie możliwości wyboru przyszłej drogi zawodowej, a ich absolwenci potrzebni są w wielu dziedzinach gospodarki.

Prawo to kierunek, który wymaga wielu poświęceń od studentów i czasu spędzonego na nauce. Najbardziej popularną drogą dla studenta prawa jest ukończenie studiów, a następnie dostanie się na jedną z kilku dostępnych aplikacji, umożliwiających później zdobycie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, sędziego czy prokuratora. Jest to jednak tylko jedna z opcji, która otwiera się przed osobami kończącymi ten kierunek.

W administracji publicznej, a także praktycznie w każdym większym przedsiębiorstwie pomoc osoby znającej się na aktualnych przepisach jest nieodzowna, by dostosować swoją działalność do obowiązujących regulacji, ale także umiejętnie dopełniać wszystkich formalności. W tych wszystkich zadaniach potrzebne są osoby z wiedzą prawniczą oraz odpowiednimi kompetencjami.

Najważniejsze są umiejętności!

Aby być dobrym prawnikiem, potrzebna jest wiedza, jednak jeszcze ważniejsze są odpowiednie umiejętności. Wielokrotnie zmieniające się przepisy sprawiają, że uczenie się ich na pamięć nie zawsze ma sens. Ważniejsze jest posiadanie zdolności właściwego ich interpretowania, umiejętnego wyszukiwania, ale także tworzenia poprawnych pism. Tego wszystkiego mogą nauczyć jedynie praktyczne studia prawnicze, cenione później przez pracodawców. Dlatego nieodzownym elementem studiów, również prawniczych są staże oraz praktyki studenckie. O tyle istotne dla przyszłych prawników, że dają możliwość bezpośredniego zapoznania się z obowiązkami poszczególnych stanowisk i pozwalają jeszcze lepiej odkryć swoje mocne strony zawodowe.

Wybór uczelni prawniczej.

Bogaty wybór oferty edukacyjnej wcale nie ułatwia decyzji. Pomocne wydają się wtedy być różnego rodzaju zestawienia, które na podstawie zebranych od uczelni informacji tworzą listy tych najlepszych. Ale czy rzeczywiście ukończenie uczelni z pierwszych miejsc rankingowych daje lepszy start na rynku pracy? Jak wynika z corocznej edycji ogólnopolskiego badania ekonomicznych losów absolwentów polskich uczelni, które publikuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zauważyć, że nie zawsze idzie to w parze. Często to właśnie absolwenci uczelni prywatnych uzyskują w skali kraju najlepsze zarobki i najszybciej znajdują zatrudnienie. Tak jest w przypadku Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, uczelni, która nie widnieje w rankingach, a której absolwenci zatrudniani są w prestiżowych kancelariach bądź na ważnych stanowiskach w administracji państwowej.

Bardzo często to właśnie uczelnie niepubliczne rozumieją potrzeby współczesnego rynku pracy i oprócz wiedzy akademickiej wyposażają absolwentów w rzeczywiste umiejętności i kompetencje. Nie można zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jakie uczelnie bądź studia zapewnią dobry start zawodowy. Z całą pewnością natomiast, przy wyborze uczelni nie należy opierać się wyłącznie na rankingach, ale poszukiwać także niezależnych źródeł informacji.

Kto może studiować prawo?

Studia prawnicze to bardzo szeroka, interdyscyplinarna dziedzina, dlatego też podczas rekrutacji różne uczelnie indywidualnie dobierają swoje wymagania. Często wymagane jest zdawanie na maturze wybranych przedmiotów historii lub WOS-u, jednak czasami punktowana jest również matematyka, czy inne przedmioty wskazane przez komisje rekrutacyjne. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to z kolei uczelnia, która nie wymaga konkretnych przedmiotów maturalnych. Dzięki temu każda osoba zainteresowana tym kierunkiem może rozpocząć naukę, niezależnie od podjętych na etapie szkoły średniej decyzji.

Wiele osób, mimo marzeń o karierze prawnika nie decyduje się na studia z powodu czasu jaki trzeba poświęcić na studia oraz aplikację. Większość uczelni wyższych oferuje jednolite studia magisterskie trwające 5 lat. Jedynie EWSPA daje możliwość zintensyfikowania nauki i zdobycia wymarzonego wykształcenia już w ciągu 3,5 roku. Takie rozwiązanie daje realnie skrócony okres nauki aż o 1,5 roku! Zyskany czas można wykorzystać już na aplikację i szybciej, niż studenci innych uczelni wejść na rynek pracy. Prawo to z pewnością studia dla ambitnych, ale z pewnością warto ponieść ten trud i wysiłek, by osiągnąć wyznaczony cel.

Sprawdź studia prawnicze w EWSPA>>