Stefan Karolak Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy

wiadomość o śmierci

 

Stefana Karolaka

 

Wybitnego Znawcy Kultury Greckiej i Prawa Rzymskiego oraz wieloletniego współpracownika Uczelni

 

RODZINIE

składamy najserdeczniejsze  wyrazy współczucia

 

Rektor, Kanclerz, Senat, pracownicy i studenci

 Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

w Warszawie