Szanowni Państwo,
informujemy, że począwszy od roku akademickiego 2023/2024 wprowadza się weryfikację efektów uczenia się  w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tj. zdalnie.