EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PRAWO W BIZNESIE

Metodologia

Empiryczne /tj. ad casum/ podejście do realizowanych zagadnień w oparciu o sprawy sądowe której pojawiły się na wokandach i zostały zakończone prawomocnymi orzeczeniami włącznie ze skargami kasacyjnymi

Koordynator naukowy kierunku:

adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁ I 


 1. Ramy i zasady prawne działalności gospodarczej
 2. pojęcie działalności gospodarczej
 3. pojęcie przedsiębiorcy
 4. ochrona konkurencji w prawie polskim
 5.  ewidencja działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne
 6. system koncesjonowania i regulowania działalności gospodarczej
 7.  system kontroli działalności gospodarczej
 8. Pomoc dla mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
 9. wybór optymalnej formuły działalności gospodarczej kryteria wartościujące
 10. zasady prawne rzetelnej i racjonalnej działalności gospodarczej w biznesie
  a) zasada rzetelności informacyjnej i sprawozdawczo-dowodowej
  b) zasada racjonalności decyzji w biznesie –reguła użyteczności marginalnej
 11. Działalność gospodarcza w spółkach prawa handlowego optymalizacja decyzji korporacyjnych
 12. działalność gospodarcza prowadzona w ramach jednoosobowych przedsiębiorstwach – optymalizacja decyzji prawno-ekonomiczno-finansowych. szanse i zagrożenia
 13. zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwach
  a) wybór optymalnej opcji restrukturyzacyjnej
  b) wybór opcji likwidacji upadłościowej/likwidacja kwalifikowana
  c) likwidacja podstawowa
 14.  odpowiedzialność prawna członków zarządu, wspólników spółek prawa handlowego /karna cywilnoprawna, stygmatyzacja
 15. odpowiedzialność prawna jednoosobowych przedsiębiorców /karna cywilna stygmatyzacja

MODUŁ II

Pozyskiwanie zamówień publicznych.

MODUŁ III

Pakiet ustaw chroniących konkurencje i konsumentów

MODUŁ IV

Podatki Cła i inne należności publiczno-prawne

MODUŁ V

Zarządzanie konfliktami i sporami w stadiach przedsądowych jak i sądowych
a) Wybór optymalnej metody rozwiązywania sporów /koncyliacyjne, adiudykacyjne /
b) Due dilligens przed procesowy/przesłanki ekonomiczne, prawne, psychologiczne

MODUŁ VI

Prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. instytucjonalna między wspólnotowa wymiana handlowa.
1. Działalność eksportowa
2 .Import towarów i usług
3. Zakładanie oddziałów i przedstawicielstw za granicą
4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców w Austrii Belgii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech
5. prowadzenie transgranicznych sporów sądowych

MODUŁ VII

Zasady ochrony praw pracodawców
Granice i zasady ochrony praw pracowników

MODUŁ VIII

Ochrona kapitału intelektualnego w firmie
Innowacyjność w przedsiębiorstwie

MODUŁ IX

Zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego przez przedsiębiorstwa

MODUŁ X

Aspekty prawne zarządzania nowymi technologiami

CZESNE


Studia w formie tradycyjnej

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

 • Opłata roczna 5.800 PLN
 • Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
 • Rata miesięczna 600 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% i zwolnienie z opłaty wpisowej


Studia przez internet

WPISOWE: 200 PLN
CZESNE:

 • Opłata roczna 5.600 PLN
 • Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
 • Rata miesięczna 580 PLN (x10)

Studenci i absolwenci EWSPA- rabat 20% oraz zwolnienie z opłaty wpisowej

 DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW NAWET  do 80 % .

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w danym województwie oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni (różne formy w tym umowę o dzieło, umowę zlecenie) na terenie ww. województwa. Uwaga nie dotyczy osób z województwa mazowieckiego i pomorskiego. Czytaj więcej

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Do pobrania


Podanie o przyjęcie na studia. Pobierz>>
Regulamin studiów. Pobierz>>
Tabela opłat. Pobierz>>
Umowa. Pobierz>>


Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Konto do wpłat

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

IDEA Bank SA
Konto do wpłat w złotówkach i walutach obcych
SWIFT: IEEAPLPA
IBAN:
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)