Czy prawo można studiować tylko po humanie?

Większość uczelni, które w swojej ofercie edukacyjnej posiada studia prawnicze, podczas rekrutacji bierze pod uwagę konkretne przedmioty maturalne. Panuje ogólne przeświadczenie, iż tylko profil humanistyczny i matura z tych przedmiotów umożliwiają podjęcie studiów prawniczych. Inne podejście prezentuje Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, która nie zamyka drogi żadnym absolwentom szkoły średniej, niezależnie od ich postanowień na tym etapie życia.

Będąc u progu dorosłości niekiedy trudno jest podjąć właściwą decyzję, a wartościowe przemyślenia przychodzą wraz z wiekiem oraz nabywanym doświadczeniem. Niejednokrotnie zdarza się, że wymarzony kierunek studiów rozczarowuje i już w trakcie pierwszego semestru dochodzi do zmiany priorytetów. Natomiast konieczność zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym, w większości przypadków mocno ogranicza możliwość wyboru z różnorodnej oferty edukacyjnej, w tym także studiów prawniczych.

Ten sam kierunek, różne wymagania.

Wiele uczelni wymaga od kandydatów zdawania przedmiotów, które w opinii komisji rekrutacyjnej będą najbliższe predyspozycjom potrzebnym na studiach prawniczych. Część placówek wskazuje historię czy WOS, pozostałe wymagają wybrania na egzaminie dojrzałości matematyki, a także dopuszczają jeszcze inne przedmioty. EWSPA rozumie z kolei, że prawo to interdyscyplinarna nauka, która skupiać może osoby o różnych predyspozycjach i zainteresowaniach. Władze Uczelni rozumieją doskonale dylematy maturzystów i nie chcą, aby raz podjęta decyzja determinowała całą przyszłą karierę i przekreślała plany zawodowe studentom dysponującym sporym potencjałem.

Magister prawa, niekoniecznie z maturą z historii.

W przypadku licznych uczelni, gdzie wymagania rekrutacyjne wyraźnie wskazują na potrzebę zdawania historii, WOS-u lub innego, konkretnego przedmiotu na maturze, możliwość udziału w rekrutacji osób, które nie spełniają tych wymagań będzie uzależniona od powtórnego przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

Tymczasem czas poświęcony na dodatkową naukę i wysiłek włożony w przygotowanie do ponownego zdawania matury można spożytkować w inny sposób, skutecznie szykując się już do swojej przyszłej drogi zawodowej. Takie perspektywy dają studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, gdzie kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa dojrzałości, niezależnie od wybranych przedmiotów maturalnych oraz terminu zdawania matury. Jest to szczególnie istotne dla osób łączących kształcenie z pracą, które musiałyby powtórnie przystąpić do egzaminów maturalnych z historii, WOS-u czy matematyki. A przecież w przypadku studiów prawniczych nie gwarantuje to ani kompetencji, ani umiejętności potrzebnych w trakcie studiów na wydziale prawa EWSPA, a także podczas pracy zawodowej już po zakończeniu edukacji i obronie pracy magisterskiej.