Praktyczne umiejętności absolwentów powinny być priorytetem każdej uczelni. 

Wiedza teoretyczna jest niezbędny do wykonywania specjalistycznego zawodu w obrębie wybranej dziedziny prawa, jednak równie ważne są umiejętności i kompetencje przyswajane już w trakcie studiów. Nic nie przygotuje studentów do przyszłej pracy tak jak praktyka i kontakt z najlepszymi specjalistami w branży. W szczególności zdają sobie z tego sprawę przyszli prawnicy, dlatego poszukują możliwości zyskania praktycznych umiejętności jeszcze przed obroną pracy magisterskiej,  słusznie wybierając uczelnie, które pozytywnie odpowiadają na takie potrzeby. 

Siłą każdej uczelni jest wykształcenie studentów, którzy będą mieli wiedzę oraz umiejętności przydatne w dalszych etapach kariery zawodowej i bez problemu odnajdą się na rynku pracy. Pomóc osiągnąć te cele mogą możliwości osiągnięcia wiedzy praktycznej z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez EWSPA.

Tutoring


Jedną z najlepszych możliwości zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiejętności są zajęcia z osobami posiadającymi nie tylko dorobek naukowy, ale także doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego. W trakcie ćwiczeń ze specjalistami, czyli adwokatami, prokuratorami czy sędziami, można nauczyć się znacznie więcej niż w trakcie samodzielnej nauki z podręczników. Uczestnicząc w zajęciach tutorskich prowadzonych przez aktywnych zawodowo wykładowców EWSPA studenci poznają swoje mocne strony, nierzadko również odkrywają drogę przyszłej kariery prawniczej.

Praktyka zawodowa

Bardzo dobrym sposobem wprowadzenia studenta w obowiązki wykonywane w przyszłości po uzyskaniu dyplomu magistra prawa czy podczas późniejszej aplikacji jest realizowanie praktyki zawodowej, która została przewidziana dla każdego studenta. Możliwość zyskania pierwszego doświadczenia zawodowego w sądzie czy kancelarii pozwala na styczność z realnymi sprawami i problemami klientów, które najlepiej przygotowują do zawodu. Jednocześnie pomagają zweryfikować wyobrażenie z rzeczywistością i znacznie przybliżyć charakter wybranej ścieżki zawodowej.  

Udział w kołach naukowych i konferencjach

Dobrą możliwością rozwoju dla studentów i kształcenia się w wybranej dziedzinie wiedzy jest działalność w kołach naukowych, a także licznych konferencjach, które pozwalają poszerzać swoje horyzonty. Uczelnia EWSPA rokrocznie organizuje co najmniej kilkanaście takich wydarzeń, które umożliwiają nawiązanie współpracy ze studentami i naukowcami z innych części kraju, a także z zagranicy.

Zobacz jak absolwenci wspominają studia w EWSPA:

https://www.youtube.com/watch?v=F0qOE0wHY8A

https://www.youtube.com/watch?v=ooXc_ahkrXc

Nasz priorytet to przydatni zawodowo absolwenci https://rekrutacja.ewspa.edu.pl/glowna/dlaczego-my/