EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Założenia:

Prawo nowych technologii to kierunek dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Specjalnie opracowany przez naukowców, specjalistów prawa oraz przedsiębiorców program zawiera wszystkie niezbędne moduły z obszaru nowych technologii.
Kierunek adresowany jest do osób, które chcą zdobyć, poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z prawa nowych technologii. Studia mogą być pomocne wszystkim planującym podjąć pracę w miejscach, gdzie nowoczesne technologie mają zastosowanie, szczególnie w firmach teleinformatycznych, kancelariach, administracji publicznej

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


PROGRAM


Moduł I
PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII- uwarunkowania, definicja, system

Moduł II
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 Moduł III
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Moduł IV
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Moduł V
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Moduł VI
REKLAMA W NOWYCH TECHNOLOGIACH

Moduł VI
MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO

Moduł VII
REGULACJA USŁUG W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH

Moduł VIII
UMOWY NA RYNKU IT

Moduł IX
E-ADMINISTRACJA

Moduł X
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI. CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.


PRACA

Po studiach na tym kierunku znajdziesz pracę m.in.w:
• polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych
• polskich i międzynarodowe przedsiębiorstwa sektora nowych technologii,
• organach administracji zajmujących się nowymi technologiami, m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Patentowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
• krajowych i międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych


CERTYFIKAT

Absolwent kierunku dodatkowo otrzymuje certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wystawiony przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)