PhotoAiD zaprasza studentów EWSPAw Warszawie na praktyki tłumaczeniowe lub dziennikarskie🖋
W trakcie praktyk studenci przejdą szkolenie z podstaw SEO i nowoczesnych narzędzi online, a także doświadczą pracy dziennikarza lub tłumacza w praktyce oraz międzynarodowym zespole.
 
Minimalny okres praktyk to 2 miesiące o wymiarze pracy nie mniejszym niż 20h tygodniowo.
 
Więcej szczegółów na temat praktyk⬇
https://passport-photo.online/pl/praktyki-studenckie