Pracownia Liderów Prawa rozpoczyna rekrutację!

Rusza rekrutacja do prestiżowego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa” prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Celem projektu jest rozwój kompetencji i wiedzy w obszarze prawa i gospodarki. Projekt jest skierowany do studentów prawa (3-5 roku), absolwentów prawa (szczególnie aplikantów i doktorantów) oraz studentów i absolwentów administracji, zarządzania, informatyki i kierunków technicznych, którzy chcą się rozwijać w kierunku związanym z prawem i gospodarką.

Polska potrzebuje wszechstronnie wykształconych prawników, którzy będą pełnili nie tylko funkcje wykonawcze i usługowe, ale będą również propagować i rozwijać kulturę prawną opartą na chrześcijańskich wartościach. Potrzeba prawniczych elit, które aktywnie włączą się w tworzenie prawa i jego konsultowanie, ale także komunikowanie go względem szerszej publiczności wraz z promowaniem postawy lege artis w dokonywaniu codziennych wyborów. Dlatego powołujemy Pracownię Liderów Prawa – projekt służący edukacji młodego pokolenia – mówi dr Marcin Romanowski, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Jak wskazują badania[1] prowadzone wśród studentów, ogólny poziom zadowolenia z jakości kształcenia spadł z poziomu 42% w 2014 r. do 29% w 2016 r. Najgorzej studenci ocenili kontakty branżowe (firmy, kancelarie), konsultacje naukowe i doradztwo zawodowe. To właśnie w tych obszarach organizatorzy projektu chcą wzmocnić podstawową ofertę edukacyjną. W ramach projektu zostaną zorganizowane wykłady z praktykami prawa i gospodarki. Z wybraną grupą młodzieży, który zakwalifikuje się do projektu, będą pracować przedstawiciele najważniejszych urzędów w państwie i liderzy gospodarki.

Zajęcia w ramach Pracowni Liderów Prawa będą się odbywały w formie weekendowych zjazdów w ośrodkach szkoleniowych. Przyświeca nam wizja stworzenia nowoczesnego centrum kształcenia prawniczych elit, w którym liderzy życia publicznego przekażą proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę i doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają coraz większą rolę – podkreśla dr Marcin Romanowski.

Rekrutacja do Pracowni Liderów Prawa potrwa do końca stycznia. Ze względu na duże zainteresowanie o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń. Pierwszym etapem rekrutacji jest zgłoszenie za pośrednictwem strony www.liderzy.iws.org.pl.