POMOC HUMANITARNA

Uczelnia od lat aktywnie angażuje się w pomoc charytatywną organizując oraz obejmując swoim patronatem akcje, jak również wydarzenia, których celem jest wsparcie, także finansowe, najbardziej potrzebujących.

1. Świąteczny Uśmiech Mamy – (25 listopada – 9 grudnia 2019 r.)
EWSPA wraz z trzema innymi firmami wspólnie zorganizowała przedświąteczną zbiórkę artykułów spożywczych, ubrań, chemii, artykułów biurowych, zabawek, artykułów dla dzieci – dla Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” na Warszawskiej Białołęce. Wszystkie artykuły zostały dostarczone osobiście przez pracowników Uczelni.

2. #GramyDlaMai Charytatywny Turniej Piłki Nożnej – (23 sierpnia 2020 r.) Uczelnia współorganizowała wydarzenie sportowe, które miało na celu zebranie jak największej kwoty pieniężnej na leczenie malutkiej Mai, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ 1). Kwota zebrana podczas turnieju to około 3 tysiące złotych, które zostały przekazane bezpośrednio do rąk własnych Dziadka i rodziców Dziewczynki.

3. POMOC UKRAINIE
Pomoc świadczona przez Europejską Wyższą szkołę Prawa i Administracji Ukrainie obejmuje następujące, wielosektorowe przedsięwzięcia, zapoczątkowane już w 2014 r.:
1. Organizacja w Polsce pomocy rehabilitacyjnej dla obywateli Ukrainy rannych w trakcie wydarzeń, które miały miejsce na Majdanie w Kijowie, w lutym 2014 r.
2. Po 2014 r. pomoc prawna dla ukraińskich emigrantów podejmujących pracę w Polsce, w tym pomoc w uzyskaniu Karty Polaka oraz pozwoleń na pracę (nazwiska dostępne na użytek wewnętrzny). W organizowaniu tej pomocy zaangażowani byli również studenci EWSPA.
3. Po inwazji wojsk rosyjskich w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. organizacja pomocy prawnej, medycznej, rehabilitacyjnej oraz psychologicznej na rzecz rannych ukraińskich żołnierzy. Uruchomiony wówczas został projekt humanitarny „Pomagamy Ukrainie”, w ramach którego dodatkowo organizowane są zbiórki pieniężne na leczenie i rehabilitację ukraińskich żołnierzy. Podstawowym narzędziem tego projektu jest całodobowa infolinia prowadzona w języku ukraińskim i skrzynka e-mailowa Uczelni. Projekt prowadzony jest wspólnie z:
– Kancelarią Adwokacką, z którą Uczelnię łączy umowa o współpracę w zakresie organizowania praktyk studenckich, zawarta w dniu 10 września 2019 r. i wykonywana począwszy od roku akademickiego 2019/2020;
– Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną – studenci studiujący psychologię na tej Uczelni wspierają EWSPA w świadczeniu pomocy psychologicznej; obie Uczelnie formalizują tę współpracę stosowną umową, a konieczność zawarcia takiej umowy wyniknęła z potrzeb obywateli Ukrainy kontaktujących się z EWSPA.

4. Zbiórka rzeczy dla potrzebujących Uchodźców z Ukrainy – uruchomiona 28 lutego 2022 r. Zorganizowanie zbiórki w siedzibie Uczelni, w ramach której zostały zebrane artykuły pierwszej potrzeby (żywność, środki czystości, leki i odzież) dla obywateli Ukrainy. Dary zostały dwukrotne przetransportowane osobiście przez pracowników Uczelni do magazynów Urzędu Miasta i Gminy Lesko w województwie podkarpackim, które bezpośrednio zaopatrują osoby potrzebujące.

5. Klinika Prawa dla Uchodźców – tytułem uzupełnienia pozostałych działań projektu „Pomagamy Ukrainie” władze EWSPA podjęły decyzję o uruchomieniu Kliniki Prawa dla Uchodźców, w której studenci V-X semestru studiów prawniczych przy merytorycznym wsparciu dr Maksyma Ferentsa, niosą nieodpłatną pomoc prawną ukraińskim uchodźcom.

6.Zbiórka pieniężna na rzecz poszkodowanego ukraińskiego żołnierza – sapera.
Uczelnia, przy współpracy z Fundacją ,,Siepomaga.pl”, zorganizowała zbiórkę pieniężną na rzecz Pana Ihora Boreiko.Do niedawna, na Ukrainie pełnił funkcje majora. W czasie rozminowywania terenu pod Kijowem, mina przeciwpiechotna wybuchła, uszkadzając bezpowrotnie zdrowie Pana Ihora. Przez wybuch miny, stracił nogę, a także uszkodził dwie ręce. Ukraińscy lekarze cudem uratowali jego życie, dlatego dziś walczy o choćby częściowy powrót do sprawności. W tej chwili przebywa na leczeniu w Niemczech, ale nikt nie umie powiedzieć, jak długo tam zostanie… Konieczne jest kontynuowanie leczenia, usunięcie resztek odłamków miny z ciała, protezy, a także rehabilitacja, która jest konieczna. Koszty już teraz są duże, a będą stale rosnąć. Bliscy pana Ihora zostali w Ukrainie, jednak tam naprawdę trudno zdobyć środki na kontynuowanie leczenia.

Poniżej umieszczamy link do zbiórki, nawet 1zł może nieść ogromną pomoc:

https://www.siepomaga.pl/httpswww-siepomaga-plihor-boreiko

7. W ramach pomocy dla rannego sapera z Ukrainy Uczelnia włączyła się w facebooką akcję:. „KSIĄŻKI PRAWNICZE Z AUTOGRAFAMI- POMOC DLA UKRAINY (AUKCJE)”, gdzie zoferowała do licytacji najnowszą książkę prof. dr hab. Jerzego Wiatra pt. „DYLEMATY DEMOKRACJI”

Link do strony:
https://www.facebook.com/groups/1634786796855512/posts/1700449313622593/?notif_id=1654243611356564&notif_t=group_post_approved&ref=notif