Koło Naukowe Prawa Prywatnego działające przy Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie i Turystyczna Organizacja Otwarta zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ochrona praw konsumenta imprez turystycznych”, która odbędzie się 22 lutego 2022r., we wtorek o godzinie 09:30.

 

Konferencja ma na celu podjęcie wieloaspektowej dyskusji co do skuteczności obowiązujących regulacji, planowanych zmian, największych mankamentów i braków, implementacji przepisów wspólnotowych i codziennej praktyce ich funkcjonowania na polskim rynku turystycznym.

Konsumenci to niewątpliwie ta grupa, która jest najbardziej chroniona na rynku obrotu gospodarczego. Regulacje dotyczące stosunków między konsumentami a przedsiębiorcami stanowią jedną z prężniej rozwijających się dziedzin prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego. Przedsiębiorcy postrzegani są jako silniejsza i profesjonalna strona stosunku prawnego, a konsument jako ten, którego przepisy powinny chronić, jako słabszą stronę tej relacji. Konsumenci sektora turystycznego, szczególnie konsumenci imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych stanowią specyficzna grupę chronioną zarówno na gruncie prawa europejskiego jak i Polskiego. Ochrona ta opiera się o różne filary, zarówno te chroniące zbiorowość tej grupy konsumentów w całości jak, przez nałożone regulacje na podmioty tego rynku i każdego konsumenta z osobna, w bardziej zindywidualizowanych sporach z przedsiębiorcą.

 

Do udziału w naszej konferencji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się problematyką prawa turystycznego, praktyków prawa – adwokatów i radców prawnych na co dzień spotykających się ze stosowaniem prawa przez Sądy, ale także mających realny wgląd w relację „organizator – klient” na etapie reklamacyjnym, biegłych sądowych z dziedziny turystyki, rzeczników konsumentów, przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawicieli biznesu turystycznego, a także doktorantów i studentów zajmujących się tematyką tej dziedziny prawa.

 

Komitet naukowy konferencji:

Prof. dr hab. Waldemar Gontarski

Prof. dr hab. Tomasz Szanciło

dr hab. Barbara Bajor

dr Magdalena Dziedzic

Komitet organizacyjny:

dr Magdalena Dziedzic

Łukasz Mikosz

Katarzyna Rudyk – Jura

Paweł Żulewski

Alina Dybaś – Grabowska

 

 

Nabór abstraktów do dnia: 6.02.2022

Formularz: https://forms.gle/Jgu9RCQ1Q84EuF3t6

Długość abstraktu do 2000 znaków. Czas wystąpienia do 15 min. Możliwość współautorstwa referatu.

Ogłoszenie wyniku naboru i planu konferencji do dnia 9.02.2022

Uczestnictwo bierne jest certyfikowane. Link do formularza: https://forms.gle/SwPALQRhaJzroxCo8

 

W związku z pandemią konferencja odbywać się będzie z wykorzystaniem technik wideokonferencji. Platforma ZOOM + transmisja w czasie rzeczywistym na FB.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1hHB86GY5

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Dzień po konferencji (tj. w dniu 23.02.2022) o godzinie. 11.00 odbędzie się panel dyskusyjny związany z tematyką poruszoną w dniu poprzednim. Panel ma stanowić uzupełnienie konferencji o część poświęconą dyskusji praktyków, możliwość dołączenia do szerszej dyskusji przedstawicieli świata biznesu. Forma online kuluarów i miejsce dla dyskusji, które z powodu ograniczeń czasowych nie mogły być przeprowadzone w dniu konferencji.

Kontakt: knpp@ewspa.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI

PATRONI WYDARZENIA: