Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Europejskiej Wyższej Szkole Prawa I Administracji w Warszawie informuje, że dnia 29 września odbędzie się jej posiedzenie. W związku z powyższym zachęcamy do wysyłania sugestii, pomysłow, opinii, propozycji etc. na adres mailowy przewodniczącej samorządu Anny Katarzyny Gębickiej tj. anna.gebicka@ewspa.edu.pl. Na państwa zgłoszenia czekamy do 29.09.2021r. do godziny 19:00 czasu polskiego. Korespondencja, która zostanie wysłana po tej dacie zostanie przeanalizowana na kolejnym posiedzeniu URS.

Zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku, URS.