OFERTA PRAKTYK STUDENCKICH

Serdecznie zapraszamy do praktyki studenckiej, zarówno w Biurze Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, jak i w prowadzonych przez Centrum Ogniskach Wychowawczych oraz FabLabach.
👩‍💼Oferta bezpłatnych praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy chcą w praktyce zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi działania miejskiej instytucji wsparcia rodziny, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
Z pełnym zakresem działalności Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przyszli praktykanci mogą zapoznać się na stronie:
Osoby zainteresowane praktykami powinny przesłać zgłoszenie zawierające następujące dokumenty (w załączniku):
🔸 Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych osoby ubiegającej się o odbycie praktyk;
🔸 Wniosek o odbycie praktyki w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”;
🔸 Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
Dokumentacja dostępna jest również pod adresem:
Zgłoszenia należy kierować na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: s.tybora@rodzinnawarszawa.pl.
Możliwość odbycia praktyk będzie uzależniona zarówno od sytuacji epidemiologicznej w Polsce, jak i trybu działania uczelni wyższych i Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Studentów, którzy wyrażą zainteresowanie niniejszą propozycją i przyjmą zaproszenie na praktyki, będziemy informować o dalszych krokach, wynikających z bieżącego rozwoju sytuacji epidemicznej.