W chwili obecnej poszukujemy chętnych do pracy w ramach działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 nadzorowanych przez Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (działania: Go to Brand, Internacjonalizacja MŚP, Granty na Eurogranty):

1)      udział w procesach związanych z:

  • zawieraniem umów o dofinansowanie projektów,
  • weryfikacją wniosków o płatność,
  • weryfikacją zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów,
  • monitorowaniem realizacji projektów;

2)      udział w pracach związanych z obsługą administracyjną departamentu,

3)      wprowadzanie danych do systemów informatycznych oraz kontrola ich prawidłowości, aktualności i kompletności;

4)      przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby kontroli i audytów,

5)      przechowywanie i archiwizacja dokumentów.

Przewidywane zaangażowanie (średnio w 1 tygodniu współpracy):

minimum 20 godzin tygodniowo (średnio 4 godziny dziennie, z możliwością realizacji niektórych zadań w ramach pracy zdalnej i elastycznego dostosowania czasu zaangażowania)

Główne kompetencje/ umiejętności:

  • obsługa narzędzi biurowych MS Office Office,
  • gotowość do uczenia się i otwartość na nowe zadania i umiejętności,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Link do aplikacji