Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji otrzymała nominację do POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU”, za Indywidualne Europejskie Studia Prawnicze.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest ogólnopolskim wyróżnieniem, które pozwala docenić najbardziej innowacyjne projekty. Nagrodzonymi mogą zostać polskie placówki naukowe, instytucje i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz samorządy, podległe im spółki, a także prywatne i państwowe firmy przyczyniające się swoimi nowatorskimi działaniami i inwestycjami do zrównoważonego rozwoju Polski.

Główny Patronat Honorowy
MINISTERSTWO ROZWOJU, MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU..