Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych ogłosił nabór tekstów do zeszytów planowanych do publikacji w roku 2022.

W czasopiśmie Europejski Przeglqd Prawa i Stosunków Międzynarodowych publikowane są artykuły naukowe,  dotyczące  najnowszych  osiągnięć  naukowych  w dziedzinie nauk prawnych oraz stosunków międzynarodowych , z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane  są również: sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych  oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Aby mieć możliwość opublikowania  artykułu  naukowego  w  roku 2022 tekst  powinien  zostać złożony  do  dnia  15  listopada  2021  r.  Publikacja tekstu  możliwa będzie  po pozytywnym przejściu procedury recenzji i akceptacji tekstu przez Czasopismo.

 

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod adresem:

Nabor_artykulow