Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie realizuje w partnerstwie ze Zrzeszeniem Prawników Polskich Oddział w Warszawie projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Tytuł projektu ”NA STRAŻY DOBREGO PRAWA”
Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji.
Kwota dofinansowania: 655.350,00 zł.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie jako partner Beneficjenta Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie informuje, że po zakończeniu szkoleń przedstawicieli ZPP, realizuje kolejny etap projektu ”NA STRAŻY DOBREGO PRAWA”, którego celem jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji. Rozpoczęto proces testowania narzędzia IT.