Monitoring Losów Absolwentów (uczelniany)

Szanowni Absolwenci EWSPA,

Badania Losów Absolwentów naszej Uczelni, stanowią  dla nas bezcenne źródło pozyskania wiedzy odnośnie tego, w jakim stopniu studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji przygotowały Państwa do zaistnienia na rynku pracy.

Analiza wypełnianych przez Państwa ankiet umożliwi Uczelni  weryfikację zakładanych w programie studiów efektów uczenia w kontekście oczekiwań rynku, Państwa aspiracji zawodowych, a faktycznie obranej ścieżki zawodowej.

Badanie będzie stanowiło podstawę ewaluacji programu i w razie konieczności wdrożenia zmian zmierzających do podniesienia poziomu jakości kształcenia w EWSPA, dlatego też serdecznie zapraszamy do wypełnienia załączonej poniżej ankiety.

 

Ankieta badania losów zawodowych absolwentów EWSPA