System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA został stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Uruchomiono go w 2016 r. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł:

  • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach)
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Edukacji i Nauki (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych).

Najświeższe dane dotyczą absolwentów po upływie dwóch lat po ukończeniu przez nich studiów. Przykładowo, oznacza to, że w roku 2021 prezentowane są dane osób, które ukończyły studia wyższe w roku 2019.

Informacje zawarte w ww. systemie wskazują, że absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji stosunkowo szybko uzyskują dobrze płatną pracę po ukończeniu studiów.