EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

MEDIACJE, NEGOCJACJE, SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE

Podstawowe informacje:

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁNEGOCJACYJNY


1. Natura negocjacji:
a. funkcja aksjologiczna.
b. funkcja prakseologiczna.
c. funkcja psychologiczna.
d. określenie optimum celu do jakiego zmierzamy.
e. natura racjonalnej decyzji w procesie negocjacji:
– budowanie potencjału wiedzy relewantnej.
– określenie własnego potencjału ekonomiczno-finansowego ,konceptualnego oraz prawnego – zdolność implementacyjna.
– badanie dostępności i wartości opcji alternatywnych.
– badanie poziomu i struktury ryzyka . czynniki bezpieczeństwa.
– timing.
2. Struktura –cechy istotne procesu negocjacji.
3. Metoda, racjonalność, versus, emocjonalność:
a. identyfikacja interesów.
b. abstrahowanie od stanowisk i personalizacji konfliktu interesu.
c. wizualizacja możliwości dających korzyści obu stronom.
d. określenie i wprowadzenie obiektywnych kryteriów wartościujących.
4. BATNA –optymalna metoda negocjacji.
5. Negocjacje z silniejszym partnerem.
6. Reguły postępowania z kontestującym przeciwnikiem ,stosującym ,,chwyty poniżej pasa,,.
7. Neutralizacja twardego negocjatora strony przeciwnej.
8. Przebieg negocjacji.
9. Cele poszczególnych etapów negocjacji.
10. Psychologia negocjacji.
11. Negocjacje kontraktów.
12. Negocjacje w procesie rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
13. Negocjacje pracownicze.
14. Zawód negocjator.


MODUŁMEDIACJI

1. Istota /natura mediacji/.
2. Funkcje i cele mediacji /aspekt aksjologiczny , psychologiczny oraz prawny/.
3. Struktura instytucjonalna procesu mediacji .
4. Przebieg i etapy mediacji.
5. Podmioty uczestniczące w procesie mediacji.
6. Zdolność mediacyjna .
7. Negocjacje w procesie mediacji .
8. Psychologia konfliktu:
a. frustracja potrzeb .
b. ład emocjonalny.
c. ład intelektualny.
d. potencjał wolicjonalny.
e. metody rozwiązywania konfliktów interesów.
9. Uwarunkowania prawne procesu mediacji.
10. Mediacje w sprawach cywilnych.
11. Mediacje w sprawach karnych.
12. Mediacje w sprawach administracyjnych.
13. Mediacje w sprawach konfliktu między pracodawcą a pracownikiem.
14. Mediacje w sprawach gospodarczych .
15. Warsztaty


MODUŁSĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE

Sądownictwo arbitrażowe


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)