Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie!
 
Forum Młodych Dyplomatów zaprasza osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i obronności, do wzięcia udziału w konkursie na Młodzieżowego Delegata RP do NATO.
 
🔹 Program ma na celu umożliwienie młodym liderom w wieku 19-29 lat poznania europejskiej klasy ekspertów, uczestnictwo w warsztatach i akademiach tematycznych oraz zapewnienie polskiej młodzieży reprezentacji na najważniejszych wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w Polsce i za granicą.
 
🔹 Program wspierany jest m.in. przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Nowej Europy, Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, Akademię Kadr Europejskich, Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, RODM, BIRM i innych.
 
Młodzieżowy Delegat RP do NATO może liczyć na wiele korzyści gwarantowanych przez naszych partnerów.
 
🕒 Czas na przesłanie formularza zgłoszeniowego w konkursie upływa 19 września 2021 r.
 
Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.facebook.com/natodelegate
https://www.facebook.com/events/564114924735885/?ref=newsfeed
 
 
 
 
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) jest ogólnopolską apolityczną organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.
 
Program „Młodzieżowy Delegat RP do NATO” to inicjatywa Forum Młodych Dyplomatów, mająca na celu edukowanie polskiej młodzieży w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, struktur i misji NATO oraz działalności Polski w ramach Sojuszu.