Konferencja online nt.: „ Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w Konferencji online nt.: „ Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia” w terminie 26 kwietnia 2021 w godz. 19:30 – 21:00
Referat wprowadzający wygłosi – dr Małgorzata Urban – Theocharakis

„Cyfryzacja życia gospodarczego a stan polskiego prawa – szanse, wyzwania, zagrożenia” zagadnienia ogólne – Patrycja Matyśniak, studentka EWSPA

„Apteki internetowe w Polsce – szansa czy zagrożenie?” – Sebastian Stelmach student EWSPA

Dyskusja

Podsumowanie – dr Małgorzata Urban – Theocharakis

Wszystkich chętnych zapraszamy do zalogowania się pod linkiem:

https://moodle.ewspa.edu.pl/course/view.php?id=5035